INFIT - eShop 39
INFIT - eShop 86
INFIT - eShop 127
INFIT - eShop 187
INFIT - eShop 191

Polyester

Polyesterová vlákna (mezinárodní zkratka PES) jsou syntetické výrobky ze skupiny, ke které patří textilní vlákna z polyetylentereftalátu (PET), z polybutyletereftalátu (PBT) a z polytrimatylentereftalátu (PTT). Označením polyesterová vlákna jsou zpravidla míněny výrobky z PET, ze kterého velká většina vláken pochází.

Polyesterová vlákna se mohou vyskytovat prakticky ve všech textilních výrobcích.

 
K nejdůležitějším kladným vlastnostem patří:
 
Vysoká odolnost na světle, vůči povětrnosti a mikroorganizmům (záclony)
 
Malá navlhavost (rychlé sušení)
 
Mnohé vlastnosti se dají snadno zlepšit chemickými nebo mechanickými procesy. Na příklad:
 
Zvýšenou orientací molekul se dá zvýšit pevnost (pneumatikové kordy, dopravní pásy, šicí nitě)
 
Přimícháním malého množství chemikálií se dá zlepšit
 
žmolkovitost (na úkor pevnosti),
afinita k barvivům (k barvení nemodifikovaných vláken: disperzní barviva)
sráživost, obloučkovitost
Omak a lesk velmi podobný přírodnímu hedvábí se dosahuje u vláken s neokrouhlým (např. trojúhelníkovým) průřezem.
 
Dutá polyesterová vlákna: se používají jako alternativa k peří s tou výhodou, že se výrobky plněné tímto materiálem dají prát.
 
Vzhled polyest. hedvábí podobný staplovým přízím se dosahuje mícháním vláken s rozdílným stupněm protažení a tvarování.
 
Mísením přírodních vláken s polyesterem se dosáhne v mnohém směru zlepšení užitných vlastností příze. Nejjemnější polyest. vlákno (mikrovlákno) se vyrábí se čtvrtinou tloušťky průměrné bavlny, tkaniny ze směsí s polyesterem jsou lehčí a méně mačkavé, pevnější a trvanlivější. Podobně je tomu u směsí polyester/vlna.

 

2011 © Infit, s.r.o., Šumavská 17, 787 01, Šumperk | tel.: +420 583 215 202 | e-mail: obchod@infit.eu | Seo servis