INFIT - eShop 14
INFIT - eShop 149
INFIT - eShop 177
INFIT - eShop 205
INFIT - eShop 208

Obchodní podmínky, doprava a platby

Stručný popis dodání, související platby:

- pokud je objednané zboží skladem, expedujeme nejpozději do 7 pracovních dnů od objednání

- v případě, že některá položka není skladem, je zákazník kontaktován pro úpravu nebo zrušení objednávky

- možnost platby: dobírkou, bankovním převodem, hotově při osobním převzetí

- prosíme o uvádění vašeho telefonu a mailové adresy do objednávky, aby vás přepravce mohl zkontaktovat pro předání zásilky

- přepravné po ČR při dobírce je 115,- Kč (přeprava 85 Kč + doběrečné 30 Kč)

- přepravné po ČR  při platbě předem je 85,- Kč

- údaje pro platbu bank. převodem: bankovní spojení - Fio banka 2300079741/2010, variabilní symbol je číslo objednávky

- přepravu realizuje společnost DPD

- přepravné  při objednávce nad 1 500,- Kč je zdarma

- balné neúčtujeme

- zboží je možné osobně vyzvednout na adrese:

  Infit, Uničovská 50e, Šumperk,  pouze ČT 14,00 - 16,00. Mimo tuto dobu po předchozí domluvě na tel. 777 566 623.

- v případě, že nebude možné vaši objednávku z jakéhokoliv důvodu vyřídit (např. zboží nebude skladem),

  vrátíme vám zálohovou platbu zpět na váš účet do 5 pracovních dnů

 

Slovensko

- posíláme pouze na dobírku - dobírkovou částku platíte v Eurech !!! Kurz na přepočet je 25Kč/1Euro 

- přepravné po SR při dobírce je 220,- Kč (ca 8,80 Euro)

- přepravné po SR při objednávce nad 2 000,- Kč ( ca 80 Euro) je zdarma

- balné neúčtujeme

 

 Ostatní evropské země 

- přepravu realizuje náš smluvní dopravce, společnost DPD

- příklad ceny přepravného za  2kg balík, čísla v závorce je doba přepravy v pracovních dnech: 

 Německo, Rakousko, Polsko, Maďarsko (2), Slovinsko, Chorvatsko, Rumunsko (3) - 250 Kč (9,25 Euro); Belgie, Nizozemí,  Lucembursko , Dánsko (2), Estonsko (3-4), Litva, Lotyšsko (3), Švýcarsko (3) - 300 Kč (11,11 Euro); Irsko, Bulharsko (4), Velká  Británie, Itálie (3-4), Francie (2-3), Španělsko (4-7) - 350 Kč (12,96 Euro); Řecko (4-5), Portugalsko (4-7), Finsko (4-6), Švédsko  (3-6), Norsko (3-6), Srbsko (3) - 550 Kč (20,37 Euro).

- bankovní spojení:  Fio banka, a.s., V Celnici 10, 117 21 Praha 1.                                                                                                                       IBAN:CZ2520100000002300079741       BIC kod / SWIFT: FIOBCZPPXXX

 

 

Všeobecné obchodní podmínky www.infit.eu

I. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje a nákupu zboží v internetovém obchodě  www.infit.eu

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. 

 

Prodávající

Prodávajícím je společnost Infit, s. r. o., sídlem Šumperk, U potoka 12, PSČ 787 01, IČ 26868849 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou  C 40895 (dále jen prodávající). 

 

Kupující

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník a zák. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, oba v platném zněním, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí:

osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti),

osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku),

osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.) a 

osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsaná do evidence podle zvláštního předpisu.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Individuální smlouva prodávajícího s kupujícím je nadřazena těmto VOP.

 

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Kupující objednává u prodávajícího zboží, které je uvedeno na internetových stránkách  www.infit.eu, a to prostřednictvím aplikace, která kupujícímu umožní vybrat druh, množství, cenu zboží, způsob dodání, platbu a vyplnit veškeré údaje uvedené v objednávce, označené prodávajícím jako povinné. Proces objednávky je ukončen vystavením formuláře objednávky a potvrzením formuláře objednávky ze strany kupujícího. Potvrzením objednávky kupující prohlašuje, že u prodávajícího závazně objednává v objednávce uvedené zboží, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí a považuje je pro sebe za závazné.

Objednávka kupujícího se pro účely obchodních podmínek považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy s předmětem zboží uvedeného v objednávce. Kupní smlouva s předmětem zboží uvedeného v objednávce (dále jen kupní smlouva) je mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupující prohlašuje, že potvrzením objednávky dle bodu II.1 těchto obchodních podmínek výslovně souhlasí se způsobem uzavření kupní smlouvy. 

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce v termínu dle obchodních podmínek a do místa dodání zboží uvedeného v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží od prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce.

 

III. Dodací a dopravní podmínky

Zboží expeduje prodávající do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky v případě, že není dohodnuto jinak. V případě, že kupující hradí kupní cenu bankovním převodem či složením na účet prodávajícího, je zboží expedováno po připsání peněžních prostředků na účet prodávajícího. 

Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany prodávajícího.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny následujícími způsoby: 

  • při platbě dobírkou se rozumí zaplacení kupní ceny přepravci.
  • při platbě převodem nebo složením kupní ceny na účet prodávajícího se rozumí okamžik připsání kupní ceny na účet prodávajícího
  • při platbě v hotovosti se rozumí okamžik zaplacení kupní ceny při převzetí zboží od prodávajícího

 

Způsob odeslání zboží 

  • balík – při platbě předem 
  • balík s dobírkou
  • osobní odběr na adrese Infit s.r.o., Uničovská 50e,  787 01 Šumperk

Zboží je baleno tak, aby bylo chráněno proti poškození. Kupující má právo odmítnout převzít zboží od přepravce v případě, že je zboží doručeno v poškozeném obalu.

 

Náklady na dodání zboží 

Přepravné pro dodávky zboží na území České republiky je účtováno dle aktuálního ceníku dopravce a je kupujícímu sděleno vždy před uzavřením objednávky. 

 

Platební podmínky 

Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží prodávajícímu jedním z níže uvedených způsobů: 

  • platba v hotovosti 
  • dobírkou
  • platba předem bankovním převodem na účet prodávajícího

Způsob platby uvede kupující v objednávce. 

 

V. Záruka a reklamace

Na prodávané zboží je poskytována smluvní záruka, resp. odpovědnost za vady, které se vyskytnou v záruční době 24 měsíců pro vztahy řídící se Občanským zákoníkem. Postup při reklamaci zboží upravuje čl. VII. Reklamační řád. 

 

VI. Odstoupení od kupní smlouvy

Je-li kupujícím spotřebitel (nevztahuje se na právnické osoby a fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona / podnikatele), může do 14 dnů od doručení zboží v souladu s Občanským zákoníkem (§ 53 a násl.) i bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a zboží vrátit. Zboží musí být vráceno nepoškozené a bez zjevných vad způsobených užíváním na adresu Infit s.r.o., Uničovská 50e,  787 01 Šumperk.

Je-li kupujícím podnikatel, řídí se odstoupení smlouvy zák. č. 513/91 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění. 

Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Zboží poškozené či zničené při přepravě nebo v důsledku nevhodného použití, nebude prodávajícím přijato a kupujícímu vrácena kupní cena.

Ke zboží je nutno přiložit kopii dodacího listu nebo faktury a písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy. Písemné odstoupení musí být doručeno prodávajícímu nepozději v den dodání zboží, které je předmětem vrácení. 

Náklady spojené s dodáním zboží zpět na adresu prodávajícího hradí kupující. 

Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet nejpozději do 14 dnů od doručení zboží na naší adresu Infit, Uničovská 50e, 787 01, Šumperk.
 

 

VII. Reklamační řád

Obecné ustanovení

Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky spotřebitelem. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se reklamační řád  v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zák. č. 634/1995 Sb., Zákon o Ochraně spotřebitele, vše v platném znění. Je-li kupujícím podnikatel, řídí se reklamace  v souladu s ustanovením zák. č. 513/91 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění. 

Záruka

Na všechny výrobky je poskytována záruční doba dle čl. V. těchto obchodních podmínek. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán řádně, a tuto vadu lze odstranit, má kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za  nový. 

V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván jako výrobek bez vady, má kupující právo na výměnu výrobku nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. 

Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající  s kupujícím nedohodnou jinak. Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na adresu prodávajícího.

Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným užíváním nebo nevhodnou údržbou výrobku. 

Místem pro uplatnění reklamace je Infit s.r.o., Uničovská 50e,  787 01 Šumperk.

Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je nutno přiložit kopii dodacího listu nebo faktury a popis vady s návrhem na způsob řešení reklamace. Balík musí být označen slovem "REKLAMACE".

 

VIII. Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. Výjimku představují externí přepravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

 

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením, jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím, archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.

 

2011 © Infit, s.r.o., Šumavská 17, 787 01, Šumperk | tel.: +420 583 215 202 | e-mail: obchod@infit.eu | Seo servis